دکتر حسین سامی

متخصص جراحی ارتوپدی

بیوگرافی

برد تخصصی جراحی ارتوپدی
متخصص ارتوپدی کودکان
فلوشیپ تعویض مفاصل و جراحی زانو
عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران
عضو آکادمی جراحان ارتوپدی آمریکا
  • پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی ایران 1369-1362

  • دوره دستیاری جراحی ارتوپدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران 1375-1371

  • فعالیت دانشگاهی

بیمارستان کودکان مفید، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیمارستان محب، دانشگاه علوم پزشکی ایران

Board certification

  • National Iranian board certification, 1996 Recertified, 2001

Education

Medical

Iran University of Medical Scineces, Tehran, Iran M.D. 1983-1990

Internship

Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Residency

Shafa Rehabilitation Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IranOrthopedic Surgery 1992-1996

Hospital/academic affiliations

Hospital

  • Alghadir Charity Hospital | Hengam St., Resalat sq., Tehran

Academic

  • Mofid Children hospital, Beheshi University of Medical Sciences | Shariati ave., Tehran

Society memberships

Additional Society Memberships

  • American Academy of Orthopedic Surgeon(AAOS)
  • Iranian Orthopedic Association