دکتر حسین سامی

متخصص جراحی ارتوپدی

سایر فعالیت های من

با رادیو سلامت همکاری می کنم و برنامه های شنبه و دوشنبه شب “سپهر دانش” را اجرا می کنم. این برنامه از ساعت ۲۲۱۰ شنبه ها تا چهارشنبه ها از رادیو سلامت “اف ام ۱۰۲ مگا هرتز” پخش می شود.
همچنین در تهیه کتابهای صوتی با “واوبوک” همکاری دارم. تعدادی از این کتابها در www.vavkhan.com  به نمایش گذاشته شده اند.
۱-رمان “هزار خورشید تابان” نوشته خالد حسینی

۲-رمان “پر” نوشته شارلوت مری ماتیسن

۳-مجموعه داستان کوتاه “گاه گرازها” نوشته رضا زنگی آبادی